Zagłosuj na Budżet Obywatelski „Nowego Opola” na 2017 rok

Ruszyło głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego „Nowego Opola” na 2017 rok.

Projekty dotyczące Chmielowic to:

Nr wniosku Zadanie Dzielnica Koszt zadania
8/17 Cichy wodny zakątek Chmielowic – miejsce wypoczynku i edukacji przyrodniczej Chmielowice 50 000,00 zł
9/17 Rozbudowa siłowni napowietrznej Opole – Chmielowice na ul. Gutenberga 8 – przy boisku Chmielowice 50 000,00 zł
10/17 Dni Chmielowic – festyn integracyjny dla mieszkańców Chmielowic 9-10 września 2017 r. Chmielowice 50 000,00 zł

Głosowanie potrwa do 2 czerwca.

Głosować można na dwa sposoby:

elektronicznie na stronie: dialog.um.opole.pl
tradycyjnie na papierowych kartach do głosowania [pobierz kartę PDF] stawiając znak X przy maksymalnie 3 zadaniach.
Głosować tradycyjnie można w Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 ul. Nyska 1, 45-940 Opole – Chmielowice, w dni robocze w godz. 6.30 – 16.00

 

Protokół z zebrania mieszkańców Chmielowic

W załączeniu przedstawiamy protokół z zebrania mieszkańców Dzielnicy Chmielowice, które odbyło się w remizie OSP Chmielowice-Opole przy ul. Gutenberga 8. W zebraniu wg. listy obecności uczestniczyło 40 mieszkańców.

protokół z zebrania PDF

 

Nowy Dzielnicowy

Od 01 marca 2017 roku Chmielowice podlegają pod I Komisariat Policji w Opolu, ul. Cmentarna 1A.

Naszym Dzielnicowym jest mł. asp. Łukasz Sobula

telefony do kontaktu:

I Komisariat:

77 47 46 997,  77 42 22 595

Dzielnicowy:

77 42 23 642,  514 819 940

 

Komunikat ARiMR w Opolu

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Opolu,

przypomina swoim Beneficjentom o obowiązku złożenia pisemnie zmian dotyczących adresu –np. nazwy miejscowości, nazwy ulicy, we wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz zmiany danych w zarejestrowanej siedzibie stada. Zgłoszenia należy dokonać w naszym biurze w Opolu przy ul. Zielonogórskiej 3. Codziennie w godzinach 7.30 do 15.30 nasi pracownicy są  do Państwa dyspozycji,  chętnie posłużą  poradą i pomocą  przy załatwianiu spraw.

Zmiana punktu konsultacyjnego

Punkt konsultacyjny ws. podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami, ze względu na interwencję mieszkańców został przeniesiony do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Gutenberga 8 (dawna ul. Cmentarna), Chmielowice

Najbliższe spotkanie:
12 stycznia 2017 r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 14:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola ws. zmian nazwy ulic i numeracji

OBWIESZCZENIE NR 3
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o zmianie nazw ulic, zmianie w numeracji porządkowej budynków oraz przyporządkowanych przez Pocztę
Polską kodów pocztowych dla włączonego do miasta Opola z dniem 1 stycznia 2017r.
obszaru sołectwa Chmielowice.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. nr 1134 z 2016 r.) oraz uchwałą Nr XXXII/633/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic, uchwałą Nr XXXVI/697/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic podaje się do wiadomości publicznej informację o nazwach ulic, numerach porządkowych budynków oraz przyporządkowanych przez Pocztę Polską kodów pocztowych dla włączonego do miasta Opola z dniem 1 stycznia 2017r. obszaru sołectwa Chmielowice.

OBWIESZCZENIE-NR-3-dot-obszaru-sołectwa-Chmielowice

Spotkania ws. deklaracji śmieciowych

Sołtys Wsi Chmielowice informuje, że w dniach 16.11.2016r. (w godz. 10-14) oraz 17.11.2016r. (w godz. 17-19) odbędą się w budynku LKS w Chmielowicach. Spotkania mające na celu umożliwienie złożenia mieszkańcom deklaracji i zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne.