Parafia Chmielowice została utworzona w dniu 7 października 1980 r. na mocy dekretu biskupa Opolskiego Alfonsa Nossola. Miejscowości dzisiaj tworzące parafię św. Anny należały w latach 1929 – 1980 do parafii św. Józefa w Szczepanowicach a przed rokiem 1929 do parafii pw. Świętego Krzyża w Opolu.

Proboszcz: ks. Alfred Michalik, dziekan honorowy

Patronka parafii św. Anna Samotrzecia

patronka

Święta Anna jest matką Naświętszej Maryi Panny i babcią Pana Jezusa oraz żoną św. Joachima. Wizerunek przedstawiający św. Annę trzymającą na ramionach Pana Jezusa i Matkę Bożą nazywa się wizerunkiem Świętej Anny Samotrzeciej. W prezbiterium kościoła w Chmielowicach znajduje się kopia Figury Świętej Anny Samotrzeciej z Góry Świętej Anny. Liturgiczne Wspomnienie Świętych Joachima i Anny przypada 26 lipca, natomiast w diecezji opolskiej 26 lipca obchodzona jest Uroczystość Świętej Anny Matki Najświętszej Maryi Panny a Wspomnienie Świętego Joachima Ojca Naświętszej Maryi Panny obchodzone jest 27 lipca. Odpust ku czci św. Anny poprzedzony jest 9-dniową nowenną. Główna suma odpustowa sprawowana jest w niedzielę o godz. 11.00. Jeżeli Uroczystość Świętej Anny (26 lipca) przypada w niedzielę, Odpust obchodzony jest 26 lipca. Jeżeli 26 lipca przypada w poniedziałek, wtorek lub środę, Odpust obchodzony jest w niedzielę przed 26 lipca.

Jeżeli 26 lipca przypada w czwartek, piątek lub sobotę, Odpust obchodzony jest w niedzielę po 26 lipca. W ramach odpustu odbywają się także 4 odpusty stanowe (kobiet w samą Uroczystość Świętej Anny, mężczyzn w dzień wspomnienia św. Joachima, chorych i zmarłych). Z obchodami odpustowymi w parafii Chmielowice związane są dwa zwyczaje: ofiara imieninowa kobiet i namaszczenie maścią św. Anny. Ofiara imieninowa kobiet to prezent jaki kobiekty składają dla kościoła w dzień święta jego patronki. Namaszczenie maścią św. Anny dokonywane jest przez kapłana, jest pobożny zwyczaj a nie sakramentalium. Maść św. Anny wytwarzają wg tradycyjnej receptury siostry klauzurowe Dominikanki z klasztoru w miejscowości Święta Anna (gm. Dąbrowa Zielona, powiat częstochowski). Maść jest lekartswem na choroby skórne, ponadto siostry Dominikanki wspierają chorych swoimi modlitwami, obrzęd namaszczenia ukazuje zatem potrzebę modlitwy zarówno w zdrowiu jak i w czasie choroby.

O parafii

Digimax A50 / KENOX Q2

Parafia Chmielowice znajduje się w Diecezji Opolskiej, w Dekanacie Opole-Szczepanowice. W parafii Chmielowice mieszka ok. 1700. osób. Ok. 1400 mieszka w Chmielowicach, ok. 200 w Żerkowicach i ok. 150 w Dziekaństwie. Proboszczem parafii od początku jej istnienia, czyli od 1980 r., jest ks. Alfred Michalik. Duszpasterską Radę Parafialną tworzy 10 osób z trzech wiosek należących do parafii. Z parafii Chmielowice pochodzą ks. Mateusz Potoczny, brat Zygfryd Lakwa OMI i siostra Edmunda Gizela Okos SSND.

„Annales” – gazetka parafialna

Od 1990 r. w parafii istnieje gazetka parafialna ukazująca się co niedzielę. Można ją nabyć w kościele przed lub po Mszy za cenę dobrowolnej ofiary. Zawiera plan nabożeństw, nauki duszpasterskie oraz bieżące informacje z życia Chmielowic, Dziekaństwa i Żerkowic.
Gazetkę przygotowuje ks. Proboszcz Alfred Michalik. Szatę graficzną zaprojektował Pan Andrzej Sznejweis. Tytuł „Annales” oznacza z łacińskiego „roczniki, annały”. Nawiązuje też do imienia patronki parafii – Św. Anny. „Annales” jest najdłużej ukazującą się gazetką parafialną w diecezji opolskiej.

annales

 

Godziny nabożeństw

W parafii Chmielowice stosuje się dwa schematy planowania nabożeństw: letni (marzec – październik) i zimowy (październik – marzec). W schemacie letnim Msze św. sprawowane są w poniedziałek, wtorek i piątek o godz. 18.30, w środę o 7.00, w czwartek o 9.00 (dla seniorów) i 18.00 (Msza rodzinna) oraz w sobotę o 7.00 i 18.30 (I niedzielna). W schemacie zimowym sprawowane są w poniedziałek, wtorek i piątek sprawowane są o godz. 18.00, w środę o 7.00, w czwartek o 9.00 (dla seniorów) i 17.00 (Msza rodzinna) oraz w sobotę o 8.00 i 18.00 (I niedzielna). Okazja do spowiedzi św. godzinę przed Mszą św, pół godziny przed Mszą św. sprawowane jest nabożeństwo. Msze św. w niedziele sprawowane są przez cały rok o 7.00, 9.00 i 11.00. Przez cały rok oprócz ferii zimowych i wakacji letnich w niedzielę o godz. 15.00 sprawowane są nieszpory albo nabożeństwo właściwe dla danego miesiąca. Podany plan nobożeństw ma charakter ramowy i może ulec zmianie np. w związku ze świętem, ślubem, pogrzebem itp. Aktualny plan nabożeństw podawany jest co tydzień w niedzielę w gazetce parafialnej „Annales” dostępnej w kościele.

Digimax A50 / KENOX Q2

Opracowano na podstawie strony domowej parafii Chmielowice.