Ogrodowa, ogrodowa

Temat odwodnienia wspomnianej ulicy ciągnie się już wiele lat. Dotyczy on odcinka od ulicy Nyskiej do Wiśniowej. Mieszkańcy podczas jednego z zebrań wiejskich przekazali Środki z funduszu soleckiego na załatwienie tego problemu, jednak nadal po każdej ulewie powstaje tam bajoro nie do przebycia dla pieszych. Jest to kłopotliwe zwłaszcza dla klientów naszej apteki, którzy w celu zakupu medykamentów brodzą po kostki w kałużach. Wielokrotnie sygnalizowanym problemem zajmuje się sołtys wraz radą sołecką, który wobec braku działań ze strony gminy chciał przynajmniej prowizorycznie załatwić palącą sprawę. Miała zostać usunięta warstwa ziemi z pobocza, położona geowłóknina a na nią warstwa przepuszczalnego kruszywa. Takie stosunkowo tanie i proste rozwiązanie przynajmniej czasowo załatwiłoby problem. Z tym pomysłem nasz sołtys udał się do wójta naszej gminy mgr Pawła Smolarka w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń na przeprowadzenie prac. Nasz wójt po zaznajomieniu się z problemem stwierdził, że takie rozwiązanie może byłoby skuteczne, ale nie byłoby trwałe. Dlatego zaproponował inne, bardziej rozbudowane polegające na zbudowaniu systemu odpowiednich odwodnień. Wójt zadeklarował również, że jeżeli w sierpniu znajdą się odpowiednie środki w budżecie gminy to prace ruszą w trybie natychmiastowym. Znając gospodarza naszej gminy wiemy, że nie rzuca słów na wiatr, co już wielokrotnie udowodnił, dlatego musimy cierpliwie poczekać na definitywne załatwienie tej sprawy. O wszelkich następnych informacjach napiszemy na łamach naszej gazetki. Na razie takie przedwczesne : Dziękujemy Panie wójcie.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *