Sołeckie czyli nasze

Niecałe dwa lata temu podczas rozmów kilku naszych chmielowickich społeczników zasygnalizowany został problem niedostatecznych lub wręcz żadnych środków finansowych dostępnych do wykorzystania bezpośrednio przez naszego sołtysa i radę sołecką. Kiedyś takie fundusze funkcjonowały, niestety podczas budowy kanalizacji w naszej gminie zostały zawieszone.

Z takich środków można by finansować drobne prace remontowe na terenie naszej miejscowości lub wybudować małe urządzenia rekreacyjne dla mieszkańców, ewentualnie przeznaczyć je częściowo na organizację imprez kulturalno rozrywkowych . Dysponentami takich środków mieli być sołtysi wraz z radami sołeckimi czyli podobnie jak w gminie wójt i rada gminy. Sołtys miał przedstawiać propozycje i po zaakceptowaniu przez rade sołecką uruchamiać odpowiednie środki. Tak mniej więcej przedstawiała się cała idea „środków sołeckich” . Aby je zrealizować trzeba było przekonać do tego pomysłu wójta , skarbnika gminy oraz radę gminy. Zostały przeprowadzone odpowiednie rozmowy i po poinformowaniu wszystkich o tym projekcie nasza radna Pani Ewa Wittke złożyła odpowiedni wniosek na ręce przewodniczącego rady gminy. Wspomniany wniosek został przegłosowany na sesji rady gminy i w ten sposób w budżecie na 2008 rok pojawiły się środki na poszczególne sołectwa.

Odpowiednie algorytmy przeliczeń zostały opracowane przez skarbnika gminy i w ten sposób Chmielowice otrzymały do wykorzystania kwotę 12 100 zł. Środki te w 2008 roku zostały w większości przeznaczone na dofinansowanie remontu remizy OSP Chmielowice.

W następnym roku idea funduszy sołeckich została kontynuowana i na 2009 rok Chmielowice dostały do wykorzystania kwotę 17 290 zł . Widoczne zwiększenie tej kwoty zawdzięczamy bonusowi za przystąpienie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz utwierdzeniu o słuszności tego projektu władz gminy , które zwiększyły ogólną pulę na sołectwa o 20 % czyli do kwoty 120 000 zł.

Według informacji jakie dotarły do nas ze strony rady sołeckiej z tegorocznych pieniędzy zostanie dokonana dalsza rozbudowa kompleksu LKS- OSP. Obiekt wzbogaci się o krytą wiatę nawiązującą stylem do nowopowstałej szatni LKS. Wspomniana konstrukcja będzie służyła jako schronienie podczas imprez odbywających się na terenie kompleksu, uniezależniając nas przynajmniej częściowo od warunków atmosferycznych. Planowana jest także dalsza rozbudowa bazy rekreacyjnej w tym terenie, ale o tym napiszemy w innym artykule poświęconym Grupie Odnowy Wsi i programom PROW oraz PO KL.

Inicjatywa Funduszy sołeckich była wizjonerska i została dostrzeżona także w naszym sejmie.

W dniu 16 marca Prezydent RP podpisał ustawę o funduszu sołeckim. Teraz już na mocy ustawy wszystkie sołectwa w kraju będą otrzymywały odpowiednie środki.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tą sprawę a w szczególności Radnym Ewie Wittke i Edwardowi Odeldze jako pomysłodawcom oraz Wójtowi naszej gminy oraz podległym urzędnikom jako pionierom krajowych przekształceń w tej sprawie.

Zdjęcie: Dave Dugdale

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *