Komunikat ARiMR w Opolu

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Opolu,

przypomina swoim Beneficjentom o obowiązku złożenia pisemnie zmian dotyczących adresu –np. nazwy miejscowości, nazwy ulicy, we wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz zmiany danych w zarejestrowanej siedzibie stada. Zgłoszenia należy dokonać w naszym biurze w Opolu przy ul. Zielonogórskiej 3. Codziennie w godzinach 7.30 do 15.30 nasi pracownicy są  do Państwa dyspozycji,  chętnie posłużą  poradą i pomocą  przy załatwianiu spraw.