Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola ws. zmian nazwy ulic i numeracji

OBWIESZCZENIE NR 3
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o zmianie nazw ulic, zmianie w numeracji porządkowej budynków oraz przyporządkowanych przez Pocztę
Polską kodów pocztowych dla włączonego do miasta Opola z dniem 1 stycznia 2017r.
obszaru sołectwa Chmielowice.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. nr 1134 z 2016 r.) oraz uchwałą Nr XXXII/633/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic, uchwałą Nr XXXVI/697/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic podaje się do wiadomości publicznej informację o nazwach ulic, numerach porządkowych budynków oraz przyporządkowanych przez Pocztę Polską kodów pocztowych dla włączonego do miasta Opola z dniem 1 stycznia 2017r. obszaru sołectwa Chmielowice.

OBWIESZCZENIE-NR-3-dot-obszaru-sołectwa-Chmielowice