Zmiana zarządcy Cmentarza Komunalnego

Sołtys Chmielowic informuje

Ze względu na przyłączenie Chmielowic do Opola
cmentarz komunalny od 2017 roku przejdzie pod zarząd Miasta.

W związku z powyższym, w celu zachowania/przedłużenie dzierżawy miejsc pochówku
należy złożyć stosowne oświadczenie, które przyjmuję Sołtys Chmielowic do dnia 18 listopada 2016 roku.

telefon kontaktowy 601409069